Ansicht 1963, uitgever Gielinks Warenhuis, Millingen a/d Rijn

Terug naar index