Ansicht 1930 nr. 1217, uitgever H. v. d. Velden, Juliana Bazaar, Millingen

Terug naar index