Ansicht 1939, uitgave J.A. Gielink, Heerbaan, Millingen

Terug naar index