Ansicht 1965, uitgever Gielinks Warenhuis, Heerbaan 150, Millingen a/d Rijn

Terug naar index